Vị trí của bạn:trang đầu > KHOẢN VAY > KIẾN THỨC CHO VAY> bản văn

Ngân hàng không được cho vay góp vốn, đầu tư, mua vàng miếng, gửi tiền…
30/06/2023   Nguồn:https://thanhnien.vn/   Nhấp Chuột:91

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 06/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016 quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi tắt ngân hàng – NH) đối với khách hàng. Thông tư áp dụng từ ngày 1.9 quy định ngân hàng không được cho vay góp vốn, mua vàng, gửi tiền…

Thông tư 06 bổ sung quy định ngân hàng không được trong một số trường hợp. Cụ thể, không được cho vay để thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của luật Đầu tư; thanh toán các chi phí, đáp ứng các nhu cầu tài chính của hoạt động đầu tư kinh doanh thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của luật Đầu tư và các giao dịch, hành vi khác mà pháp luật cấm. 

Đồng thời, ngân hàng không được cho vay để mua vàng miếng, để trả nợ khoản cấp tín dụng tài chính tổ chức tín dụng cho vay (trừ trường hợp cho vay để thanh toán lãi tiền vay phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình, mà chi phí lãi tiền vay được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật).

Ngân hàng không được cho vay góp vốn, đầu tư, mua vàng miếng, gửi tiền… - Ảnh 1.

Nhiều quy định mới về việc cho vay được áp dụng từ 1.9

NGỌC THẮNG

Các ngân hàng cũng không được cho khách vay để trả nợ khoản vay nước ngoài (không bao gồm khoản vay nước ngoài dưới hình thức mua bán hàng hóa trả chậm), khoản cấp tín dụng tại tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp cho vay để trả nợ trước hạn khoản vay đáp ứng đầy đủ các điều kiện.

Thông tư quy định ngân hàng không được cho vay để gửi tiền; thanh toán tiền góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng phần vốn góp của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc chưa đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom.

Đặc biệt, các ngân hàng không được cho vay để thanh toán tiền góp vốn theo hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh để thực hiện dự án đầu tư không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật tại thời điểm tổ chức tín dụng quyết định cho vay…

Ngoài ra, Thông tư còn sửa đổi, bổ sung quy định theo hướng kiểm soát việc cho vay để đầu tư kinh doanh chứng khoán; cho vay mua, kinh doanh bất động sản; cho vay các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư; cho vay các nhu cầu vốn phục vụ đời sống có giá trị lớn theo đánh giá của tổ chức tín dụng; cho vay bằng phương tiện điện tử.