Vị trí của bạn:trang đầu > NGÂN HÀNG > GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG> bản văn

Lợi nhuận hơn 12.600 tỉ đồng, vì sao Sacombank không được chia cổ tức?
25/04/2023   Nguồn:https://thanhnien.vn/   Nhấp Chuột:242

Mặc dù lợi nhuận năm 2022 cao nhưng Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín (Sacombank) không chia cổ tức khiến các cổ đông bức xúc.

Lợi nhuận trước thuế 2022 trên báo cáo hợp nhất của  là 6.339 tỉ đồng. Lợi nhuận sử dụng để phân phối gần 4.705 tỉ đồng. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế và trích các quỹ còn lại 3.741 tỉ đồng. Cộng với 8.930 tỉ đồng lợi nhuận hợp nhất giữ lại các năm trước, Sacombank hiện giữ lại 12.672 tỉ đồng lợi nhuận hợp nhất lũy kế. Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, Sacombank dự kiến trích 5% lợi nhuận sau thuế cho quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, 10% sau trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ cho quỹ dự phòng tài chính, 7% cho quỹ khen thưởng và 7% cho quỹ phúc lợi.

Lợi nhuận Sacombank giữ lại đạt 12.600 tỉ đồng, sẵn sàng chia cổ tức khi được phép - Ảnh 1.

Sacombank xác định 2023 là năm cuối cùng trong quá trình tái cơ cấu

T.XUÂN

Một cổ đông Sacombank chất vấn ban chủ tọa đại hội về lợi nhuận tăng cao nhưng vì sao không chia cổ tức. Ông Dương Công Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Sacombank cho biết hiện tại, do ngân hàng đang tái cơ cấu. Sacombank hiện đã cơ bản xử lý nợ xấu, còn khoản duy nhất cổ phần của ông Trầm Bê và người có liên quan. Sacombank đã trình Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho phép bán đấu giá, khi bán xong khoản này mới khôi phục lại vốn. Sacombank phấn đấu trong năm nay giải quyết xong việc này và sau đó mới chia cổ tức. "Tôi là cổ đông lớn nhất của Sacombank, tôi cũng muốn được chia cổ tức, tâm trạng của tôi cũng như các cổ đông khác", ông Dương Công Minh chia sẻ.

Theo ông Dương Công Minh, nhà băng này xác định 2023 là năm cuối cùng trong quá trình tái cơ cấu, sang năm cổ đông sẽ không phải nghe chất vấn về việc chia cổ tức. Ngân hàng đã trình phương án chia cổ tức để tăng vốn điều lệ và đang chờ phê duyệt của NHNN. Sacombank sẽ dùng 100% lợi nhuận giữ lại để chia cổ tức cho cổ đông. NHNN cũng khuyến khích Sacombank chia cổ tức để tăng năng lực tài chính sau khi trích 8.000 tỉ đồng lợi nhuận cho trái phiếu Công ty Quản lý tài sản (VAMC). Sacombank không có kế hoạch mua ngân hàng nào khác.

Trong năm 2022, quy mô tổng tài sản của Sacombank mở rộng 14% so với đầu năm, lên mức 591.908 tỉ đồng. Cho vay khách hàng tăng 13%, đạt 438.627 tỉ đồng; tiền gửi khách hàng tăng 6%, đạt 454.740 tỉ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay giảm mạnh từ 1,47% xuống còn 0,98%.

Ngoài ra, ngân hàng này thu hồi xử lý 15.886 tỉ đồng nợ xấu và tài sản tồn đọng, trong đó 12.010 tỉ đồng là các khoản thuộc đề án. Đặc biệt, ngân hàng đã hoàn tất xử lý toàn bộ 21.576 tỉ đồng lãi dự thu được khoanh thuộc Đề án và trích lập dự phòng đầy đủ theo quy định. Tổng số dư dự phòng rủi ro đạt 22.742 tỉ đồng, tăng 41% so với đầu năm. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) đạt 131%, tăng 12,4%.

Sacombank đặt mục tiêu đến cuối năm 2023, tổng tài sản tăng trưởng 11% so với đầu năm, lên mức 657.800 tỉ đồng. Tổng nguồn vốn huy động đạt 574.600 tỉ đồng, tăng 11%. Tổng dư nợ tín dụng đạt 491.600 tỉ đồng, tăng 12%. HĐQT sẽ điều chỉnh các mục tiêu tăng trưởng huy động và cho vay phù hợp với hạn mức tăng trưởng tín dụng phân bổ của NHNN. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%. Lợi nhuận trước thuế đề ra cho năm 2023 là 9.500 tỉ đồng, tăng 50% so với kết quả năm 2022. Tuy nhiên, bà Nguyễn Đức Thạch Diễm - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Sacombank cho biết, lợi nhuận hợp nhất trước thuế quý 1 đạt 2.383 tỉ đồng trong quý 1, tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái.