Vị trí của bạn:trang đầu > NGÂN HÀNG > GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG> bản văn

atm/ATM/Atm
08/03/2023   Nguồn:   Nhấp Chuột:226

Đến đầu tháng 3, VND đã giảm giá trở lại 0,6% so với USD.ATM là viết tắt của từ "Automated Teller Machine" có nghĩa là "Máy Tự Động Phục Vụ Khách Hàng". Đây là một thiết bị tự động có thể cung cấp cho người sử dụng các dịch vụ ngân hàng như rút tiền mặt, kiểm tra số dư tài khoản, chuyển khoản, thanh toán hóa đơn và nhiều dịch vụ khác. Người sử dụng thường sử dụng thẻ ngân hàng để truy cập vào ATM và sử dụng các dịch vụ của nó.