Vị trí của bạn:trang đầu > KHOẢN VAY > CHỨNG THỰC THẾ> bản văn

Bộ trưởng Công Thương: Năm 2023 sẽ có nhiều khó khăn với kinh tế Việt Nam
29/01/2023   Nguồn:https://laodong.vn/   Nhấp Chuột:309

Nguyễn Hồng Diên cho biết, năm 2023 tiếp tục là năm có nhiều khó khăn, thách thức đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, do kinh tế thế giới có xu hướng tăng chậm lại. Do đó, cần thực hiện tổng thể các giải pháp căn cơ để tháo gỡ.