Vị trí của bạn:trang đầu > TIỀN KỸ THUẬT SỐ > TIỀN KỸ THUẬT SỐ> bản văn

Nhiều yếu tố hỗ trợ đà tăng giá của Bitcoin và tiền điện tử
29/01/2023   Nguồn:https://laodong.vn/   Nhấp Chuột:377

Trong 24 giờ qua tiếp tục duy trì mốc giá 23.000 USD. Các chuyên gia đánh giá các yếu tố vĩ mô thuận lợi đang hỗ trợ đà tăng cho tiền điện tử.