Vị trí của bạn:trang đầu > KHOẢN VAY > KIẾN THỨC CHO VAY> bản văn

Giảm lãi suất vay vẫn là một thách thức
28/01/2023   Nguồn:https://laodong.vn/   Nhấp Chuột:248

Mặt bằng lãi suất huy động được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong nửa đầu năm 2023 và cũng với nhiều yếu tố tác động sẽ khiến cho câu chuyện hạ đang ở trong tình thế không đơn giản.