Vị trí của bạn:trang đầu > TIỀN KỸ THUẬT SỐ > SÀN GIAO DỊCH> bản văn

Giá đồng Bitcoin có thể mất mốc 20.000 USD
29/08/2022   Nguồn:https://laodong.vn/   Nhấp Chuột:502

Theo ghi nhận, giá đồng trong 24 giờ qua (theo giờ Việt Nam) có lúc giảm dưới mốc 20.000 USD.