Vị trí của bạn:trang đầu > NGÂN HÀNG > GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG> bản văn

Lãi suất ngân hàng nóng hầm hập, dòng tiền ùn ùn đổ vào ngân hàng
24/08/2022   Nguồn:https://laodong.vn/   Nhấp Chuột:504

ngân hàng cao nhất hiện nay lên tới 8,8%. Người dân đang đổ tiền vào hệ thống ngân hàng. Số tiền người dân gửi tiết kiệm đã tăng 6,02% so với đầu năm.