Vị trí của bạn:trang đầu > TIỀN KỸ THUẬT SỐ > TIỀN KỸ THUẬT SỐ> bản văn

Giá đồng Bitcoin hồi phục, phủ sắc xanh toàn sàn
22/06/2022   Nguồn:https://laodong.vn/   Nhấp Chuột:596

Giá đồng trong ngày 21.6 (theo giờ Việt Nam) vươn lên ngưỡng 20.000 USD, cho thấy dấu hiệu dần phục hồi.