Vị trí của bạn:trang đầu > KHOẢN VAY > CHO VAY TÍN DỤNG > bản văn

Giảm Lãi Suất Cho Vay Tín Dụng Dầu Tư Của Nhà Nước Còn 12%/Năm
22/04/2022   Nguồn:https://cafef.vn   Nhấp Chuột:718

Giảm lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước còn 12%/năm

Lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu của Nhà nước bằng đồng Việt Nam giảm còn 11,4%/năm, thay cho mức lãi suất trước đây là 14,4%/năm.

Theo Thông tư 104/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính, lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 12%/năm, tức là giảm 2,4% so với mức trước đây (áp dụng theo Thông tư 201/2011/TT-BTC).

Cũng theo Thông tư 104/2012/TT-BTC mới ban hành, lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu của Nhà nước bằng đồng Việt Nam giảm còn 11,4%/năm, thay cho mức lãi suất trước đây là 14,4%/năm.

Mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án vay vốn bằng đồng Việt Nam được giữ nguyên mức 2,4%/năm.

Các mức lãi suất trên áp dụng đối với các khoản giải ngân vốn vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước kể từ ngày 25/6/2012.


https://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/giam-lai-suat-cho-vay-tin-dung-dau-tu-cua-nha-nuoc-con-12nam-20120629053358363.chn