Vị trí của bạn:trang đầu > NGÂN HÀNG > GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG> bản văn

Thu Lớn Từ kinh Doanh Ngoại Hối, ABBank Lãi Hơn 570 Tỷ Trong Quý I
22/04/2022   Nguồn:http://nhipsongkinhte.toquoc.vn   Nhấp Chuột:774Thu lớn từ kinh doanh ngoại hối, ABBank lãi hơn 570 tỷ trong quý I

Động lực tăng trưởng chính của ngân hàng đến từ thu nhập lãi thuần và kinh doanh ngoại hối. Ngoài ra, việc giảm trích lập dự phòng cũng góp phần vào đà tăng lợi nhuận ABBank.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất vừa được công bố bởi Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - mã chứng khoán ABB), lợi nhuận trước thuế quý 1 đạt 575,6 tỷ, tăng trưởng 20,4% so với cùng kỳ năm ngoái và thực hiện được 18% kế hoạch đề ra.

Trong đó, sự tăng trưởng của các mảng kinh doanh chính và giảm chi phí dự phòng rủi ro là yếu tố chính thúc đẩy lợi nhuận ngân hàng.

Cụ thể, nguồn thu chính là thu nhập lãi thuần đạt 827,9 tỷ, tăng trưởng 20,3% so với quý 1/2021; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng trưởng 15,9% với 63,5 tỷ. Đặc biệt, lãi thuần kinh doanh ngoại hối tăng trưởng mạnh 80,5% lên 187,3 tỷ đồng.

Ngược lại, một số hoạt động kinh doanh khác lại ghi nhận sự kém tích cực. Như chứng khoán kinh doanh lỗ hơn 57 tỷ, chứng khoán đầu tư lỗ 10 tỷ. Lãi thuần từ các hoạt động kinh doanh khác giảm 15% xuống 42,1 tỷ.

Tựu chung, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng trong quý I đạt 1.056 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi chi phí hoạt động tăng 9,3% lên mức 437 tỷ.

Đáng chú ý, chi phí dự phòng rủi ro giảm mạnh 63,5%, từ 121,1 tỷ trong quý I/2020 về mức 44,2 tỷ.

Tính đến 31/03/2022, tổng tài sản ngân hàng đạt hơn 128 nghìn tỷ, tăng 6,3% so với cuối năm trước. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 6,5%, đạt mức 72,6 nghìn tỷ. Tiền gửi khách hàng ở mức 71.321 tỷ, tăng 5,1%.

Nợ xấu cuối quý 1 ở mức 1.701 tỷ, tăng 84 tỷ so với cuối năm trước. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng giảm nhẹ từ 2,37% xuống 2,34%.


http://nhipsongkinhte.toquoc.vn/thu-lon-tu-kinh-doanh-ngoai-hoi-abbank-lai-hon-570-ty-trong-quy-i-42022214133246436.htm